Mobirise

สินค้าของเรา

Mobirise

หีบคริสต์ โลงศพคริสต์

สุริยาหีบศพ เราเป็นผู้ชำนาญงานในด้านการบริการหลังความตายที่ครบวงจรทั้ง งานบริการด้านการทำพิธี , บริการฉีดยาศพ, บริการรับฝากศพ รวมไปถึงบริการรถรับ-ส่งศพทั่วประเทศไทย ด้วยใจพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ 

Mobirise

สินค้าของเรา

หีบคริสต์ หีบศพคริสต์ โลงฝรั่ง โลงศพคริสต์ หีบศพแบบต่างประเทศ

หีบสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ มีทั้งทรงสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก ตัวหีบเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายในบุด้วยพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม

Mobirise

หีบคริสต์สีขาวหกเหลี่ยม

Mobirise

หีบคริสต์ไม้สัก

Mobirise

หีบคริสต์สีขาวสี่เหลี่ยม

Mobirise

คติความเชื่อของชาวคริสต์

Mobirise

ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

มีคติความเชื่อเกี่ยวกับ “ความตาย” ว่า… ความตายนั้นเป็นสภาวะที่ร่างกายและวิญญาณแยกออกจากกัน เมื่อมนุษย์เสียชีวิตลง ร่างกายที่เป็นสสารจะสลายกลายเป็นธุลีดินตามเดิม ส่วนวิญญาณที่แยกออกจากร่างกายจะถูกนำไปพิพากษาตามบุญและบาปของตนที่ได้เคยกระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ หากทำความดีมาก ๆ ก็จะไปยังสวรรค์ แต่หากทำความชั่วก็จะไปยังสถานไฟชำระหรือ “นรก” เพื่อชำระโทษนั่นเองค่ะ นอกจากนั้นชาวคาทอลิกยังมีความเชื่อเรื่องการกลับฟื้นคืนชีพภายหลังความตาย

Mobirise

ชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์

มีคติความเชื่อเกี่ยวกับ “ความตาย” ว่า… การมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นเพียงแค่เรื่องชั่วคราวเท่านั้น แต่ชีวิตหลังความตายต่างหากที่เป็นชีวิตอันเป็นนิจนิรันดร์ค่ะ นั่นหมายความว่าเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงก็จะได้กลับไปมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์หรือได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์อย่างถาวร ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้ให้สำหรับเฉพาะผู้ที่มีความเชื่อ มีความรักและศรัทธาในพระองค์

Mobirise
Mobirise

รีวิวการจัดงานศพแบบคริสต์

Mobirise

Address

ที่อยู่: 122/1 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย


Contacts

เบอร์: 02-950-0989
Email: info@suriyafuneral.com
Facebook: SuriyaFuneral